Rasstandard - Lejonhuvad kanin

 

Texten är hämtad ur Nordiska kaninstandard för Lejonhuvad kanin, före detta Löwen.
 
Rasen har troligen kommit fram under 1980-talet. De första djuren kom till Finland i slutet av 90-talet och i Sverige har den funnits i ganska många år. I England upprättades standardbeskrivning och där är den godkänd sedan den 1 mars 2002.
 
 
Viktskala
 
Allmänna bestämmelser sidan 32.
 
Ungdjur
 
För ungdjur anges en idealvikt i förhållande till åldern som ger 5 p.
 
Ålder i månader Idealvikt i kg
4-5 månader 1,10-1,30 kg
5-7 månader 1,31-1,70 kg
max vikt 1,90 kg
 
 
Vuxen
-1,10 kg 0 poäng
1,11-1,30 kg 4 poäng
1,31-1,70 kg 5 poäng
1,71-1,90 kg 4 poäng
1,91 och högre 0 poäng
 
Poängskala
 
Vikt 5
Rasprägel och presentation 10
Kroppsform 20
Pälsens täthet 10
Pälsens kvalitet 10
Man 20
Färg och teckning 20
Kondition och vård 5
Summa poäng 100
 
Rasprägel och presentation
 
Allmänna bestämmelser sidan 33.
 
Öron
 
Öronen bäres öppna, styvt rättuppstående i V-form, är jämnt behårade med väl avrundad överkant. Öronlängden skall harmoniera med kroppsstorleken. Idealet är 6,5-7,5 cm.
 
Huvud
 
Huvudets storlek skall hos såväl hanar som honor harmonisera med kroppsstorleken. Hanens huvud är kraftigt med bred panna och nos. Käkarna är fylliga och nosprofilen lätt böjd. Honans huvud är smalare än hanens.
 
Hals
 
Kort, huvudet sitter tätt an på kroppen.
 
Hakpåse
 
Hanar får ej ha hakpåse. Honor bör inte ha hakpåse. Vid bedömning av hakpåse skall djuren sitta i upprätt ställning.
 
Vanliga fel som medför poängavdrag
 
Mindre avvikelser från rasprägeln, idealtypen. Smalt huvuvd och panna hos hanar och grovt huvud hos honor, spetsig nos och ojämn nosprofil. Huvud och öron som ej harmoniserar i storlek med kroppsstorleken. Tunna öron, dåligt avrundning, felaktig öronställning eller böjda öronspetsar. Antydan till hakpåse hos honor. Dålig presentation.
 
Diskvalificerande fel
 
Stora avvikelser från rasprägeln. Svaga (svajande) öron. Kraftiga hudveck på bröstet eller benen. Hakpåse. Öron längre än 8 cm.
 
Kroppsform
 
Allmänna bestämmelser sidan 38.
 
Bröst
 
Brett och fast.
 
 
Rygg
 
Bred med god muskelsansättning.
 
Rygglinje
 
Rygglinjen går från nacken till korset i en mycket svag båge (konvex). Därifrån i en jämn båge (kvartscirkel) som slutar vid svansroten.
 
Ben
 
Kraftiga och raka som åtskilda bär upp kroppen fritt från underlaget. Skulderbladen sitter tätt intill kroppen. Kaninen skall stå på tassen. Bakbenen kraftiga och skall bäras parallellt med kroppen.
 
Lår
 
Muskulösa utan framträdande ben och med insidorna tätt intill kroppen.
 
Svans
 
Skall vara välutvecklad, rikt behårad och bäras an mot bakkroppen.
 
Vanliga fel som medför poängavdrag
 
Mindre avvikelser från idealstorleken. Smalt bröst. Långsträckt kropp. Rygglinje som avviker från idealet. Framträdande skulderblad, långa framben, lätt genomtramp, bakbenen ej parallella med kroppen. Utåtvinklade bakben. Något sned svans.
 
Diskvalificerande fel
 
Total avvikelse från de förskrivna propotionerna. Spetsig rygg, starkt genomtramp/björntramp på frambenen. O- eller X-ben. Svansen skev i svansroten, bruten eller krokig. Mycket kort, svagt utvecklad svans.
 
Päls
 
Allmänna bestämmelser sidan 46.
 
Lejonman och bröst
 
Manen består av tjock, tät, minst 5 cm lång päls, på kinderna, i pannen, uppe på och utmed var sida om huvudet, i nacken som ett V ut på skuldran, samt under hakan ned på bröstet. Den långa pälsen ska bilda en oavbruten krans runt huvudet och fortsätta ner över bröstet.
Päls med något ulligare struktur och längd än normalhår löper som en linje utefter nedre delen av sidorna mor svansen samt på buken mot jumsken. Hos ungdjur kan denna längre päls bilda en "kjol" vilket inte är önskvärt på vuxna djur.
Nosen, nosryggen, öronen, ryggen, sidorna, låren, bakpartiet och svansen är normalhårade. Men pälsen är mjukare och faller inte tillbaka med samma spänst som hos en normalhårig kanin.
 
Vanliga fel som medför poängavdrag
 
Vuxna djur med långt hår inom de partier där de skall vara normalhårade. Avbrott med kort hår i de långhåriga partierna. Om pälsen i de långhåriga partierna till största delen är kortare än 5 cm.
 
Diskvalificerande fel
 
Lejonmanen saknas. Om kaninen har övervägande långhår över hela kroppen. Örontofsar. Samtliga långhårsområden har en hårlängd mindre än 4 cm.
 
Färg
 
Allmänna bestämmelser sidan 54.
 
Rasen är godkänd i envar i denna standard beskriven pälsfärg. Dessutom vit rödögd (albino) och vit blåögd.
 
Ögonfärg: enligt respektive pälsfärg.
Klofärg: enligt respektive pälsfärg.
 
Teckningar
 
Allmänna bestämmelser sidan 74.
 
Rasen är godkänd i samtliga i standarden godkända teckningar.
 
Kondition, vård och sundhet
 
Allmänna bestämmelser sidan 46.