Lite kortfattad information/skötselråd om din kanin.
 
 
Råd och tips till dig som nybliven kaninägare
Om du sköter din kanin väl kommer du att ha en god kamrat i många år. Följ uppfödarens information om kaninens vardagliga skötsel, åtminstone första tiden, så blir omställningen för kaninen mindre och lättare.
 
Så hanterar du kaninen
Du skall alltid uppträda lugnt när du handskas med djur. I annat fall kan de bli skrämda och skada sig. Skall kaninen flyttas en längre sträcka skall de transporteras i lämplig transportbur.
Lyft alltid kaninen men båda händerna, den ena handen under bröstkorgen och den andra under bakkroppen. Bär kaninen tätt mot kroppen vilande på ena armen, med den andra handen i ett stadigt grepp om öronen och nackskinn.
 
Transport av kaniner
All transport eller förflyttning av kaniner innebär ett stressmoment. Det är därför viktigt att transportburen är av god kvalitét med bra ventilation så att transporten kan ske på bästa sätt.Transportburen skall vara anpassad efter kaninens storlek. Kaninen skall kunna ligga normalt samt resa sig upp och vända sig i buren. Under transporten får kaninen inte utsättas för korsdrag, stark kyla eller värme, den kan bli sjuk av detta eller få värmeslag och dö.
 
Skydd för väder och vind
Kaniner trivs bra utomhus, även i låga temperaturer. Vintertid bör buren stå minst en halv meter över marken. Buren bör ha tre vindskyddande väggar men behöver inte vara isolerad. Den bör stå så att den skyddas från starkt solsken och nederbörd i form av blåst, drag, regn, och snö. Botten, som skall vara fast, täcks med strömaterial som kutterspån och halm. Vintertid är det speciellt viktigt att tillgången till halm är riklig. Rengör minst en gång i veckan. Kaninen skall skyddas mot objudna gäster, som hund och räv.
Bedriver man avel i ouppvärmda lokaler måste honorna under kallare årstider ha tillgång till bra redlådor för sina ungar. Hamnar nyfödda ungar utanför boet fryser de fort ihjäl. Tänk på att vatten och grönsaker fryser vid minusgrader vilket försvårar skötseln av djuren. Digivande honor är mycket beroende av tillgång till friskt vatten.

Minimimått för utrymmen där kaniner hålls

Rasstorlek

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per djur vid grupphållning

Minsta yta per avels- hona med kull vid grupphållning

Minsta mått på kortaste sidan

Minsta höjd

Liten (under 3 kg)0,5 m²0,25 m²0,5 m²0,5 m0,5 m
Medelstor (3-5 kg)0,7 m²0,35 m²0,7 m²0,6 m0,6 m
Stor (över 5 kg)0,9 m²0,45 m²0,9 m²0,7 m0,7 m
Minimimått för utrymmen där kaniner hålls

Kaninens vikt

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per djur vid grupphållning

Minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning

Minsta tillåtna yta per avelshona med kull

Minsta mått på kortaste sidan

Minsta höjd

Upp till 2 kg0,5 m²0,3 m²0,7 m²0,7 m²0,5 m0,5 m
2 upp till 3,5 kg0,7 m²0,35 m²0,8 m²0,8 m²0,6 m0,6 m
3,5 upp till 4,5 kg0,8 m²0,40 m²0,9 m²0,9 m²0,7 m0,8 m
4,5 upp till 6 kg0,9 m²0,45 m²1,0 m²1,0 m²0,7 m0,8 m
Över 6 kg1,0 m²0,5 m²1,2 m²1,2 m²0,8 m0,9 m
Utrymme i bolåda för avelshona med kull

Honans vikt

Minsta längd (cm)

Minsta bredd (cm)

Minsta höjd (cm)

Upp till 2 kg353030
2 upp till 3 kg353035
3,5 upp till 4,5 kg403035
4,5 upp till 6 kg504040
 
 Informationskälla - www.jordbruksverket.se
 
Klippa klor
Eftersom tamkaniner inte har någon möjlighet att slita ner sina klor på ett naturligt sätt måste de klippas regelbundet. Om klorna tillåts bli för långa kan de brytas eller böjas så att de växer in i tassens undersida. Jag klipper klorna en gång/ månad. Var försiktig vid klippning så att blodkärlen (pulpan) ej skadas.När jag klipper på mina kaniner väljer jag att antingen vänja kanin redan som liten vid att ligga på rygg i mitt knä och att man klipperna klorna på detta vis eller så sätter jag kaninen på ett bord, intill mig så jag har kontroll ifall kaninen vill hoppa iväg, sedan klipper jag i lugn takt klorna genom att lyfta en tass i taget. 
 
Pälsvård av Lejonhuvad Kanin
En mycket vacker ras med sin unika pälsväxt. Ett välpälsat "lejon" kan som ungdjur se ut som en boll av ull kan man säga och kräver sin pälsvård därefter - borstning med tät-piggad karda är bra ett par gånger i veckan och att man borstar med- samt mothårs, viktigt att man är noga med att borsta igenom pälsen på djupet och inte bara på ytan. Finns risk för att bottenullen tovar sig om man bara bara borstar på ytan. Var extra noga med bakdel, mellan framben samt nacke/öron. Mellan 4-9 månader är en lång fällningsperiod för ungdjuren och de får så småning om sin vuxna päls och tyvärr är det vanligt att hanarna fäller av all sin man under den fällningstiden. Ett vuxet lejon ( jag räknar ifrån 7 mån ) kräver inte lika mycket pälsvård, jag brukar borsta igenom mina med karda en gång i veckan och samtidigt passa på att känna igenom dem, titta på tänder, klor m.m.
Kaniner ska inte badas om det inte är för medicinskt skäl. Då absolut inte på vintern eftersom de torkar sakta och de blir lätt sjuka. En frisk kanin underhåller hela tiden sin päls på egen hand så det finns ingen anledning till att bada den, dessutom torkar huden lätt ut och pälsen egna fetter missleds.
 
Foder
Jag ger mina lejon pellets - Rabbfor dagligen med fri tillgång till hö och vatten. Tillsätter Vetegroddolja regelbundet,som är ett pälsvitamin just för deras enorma pälsväxt. Sommartid plockas grönt så mycket som möjligt dock ger jag ej frukter, grönsaker eller likande särskilt ofta. Kaniner har ganska känsliga magar och det bör beaktas. Man ska vara uppmärksam på allt "kaningodis" som sälj i djuraffärer då de ofta innehåller för mycket fett och socker - bör ges i minsta mängd! Följ uppfödarens instruktioner, kaninens mage är mycket känslig för foderbyten.
 
Sjukdomar
Vid felaktig utfodring och dåliga stallförhållanden, där djuren under en längre tid får sin naturliga motståndskraft nedbruten ökar risken för parasit och bakterieangrepp. Därför ligger hela tyndpunkten vid sjukdomsbekämpning i det förebyggande arbetet. De sjukdomar som oftast drabbar kaniner är förstoppning och diarré.
Sjukdomars uppkomst kan sammanfattas enligt följande:
- Dåligt foder: Skämt eller mögligt, felaktig fodersammansättning, smutsigt vatten, snabba byten av olika fodersorter. Foder som är smittat av parasiter, virus eller bakterier.
- Dålig miljö: hög luftfuktighet, för hög/låg temperatur, damm, ammoniak ångor, dålig ventilation, för små burar, för mörkt och för trångt.
Tänk på följande:
- Låt kaninen vara instängd tills den valt ett hörn i buren som sin "toalett" innan den får springa lös i rummet.
- Kaninen får inte utstättas för starkt solsken inne eller ute på balkongen, då den lätt kan få värmeslag.
- Byt strömaterial ofta så att buren är torr och ren och obehaglig lukt ej uppstår.
- Skölj ur vattenflaskan eller skålen varje dag och ge nytt rent vatten.
- Ge den hö och halm samt grenar att gnaga på. Kaninen behöver grovfoder för sin matsmältnings   skull. Gnagandet är bra för tänderna och ger kaninen sysselsättning.
- Kaninens huvudfoder är hö. Ge den inte för mycket kraftfoder utan följ uppfödarens rekommendationer.
- Utsätt den inte för skrämmande, skarpa ljud som musik på hög ljudnivå, byggnadsverktyg/sågmaskiner och liknande innan den vant sig vid sitt nya hem.
- Utsätt den inte för kraftigt drag/korsdrag.
- Kaninen tål inte starka lukter av lösningsmedel.
- Behandla kaninen vänligt, lugnt och sansat så blir den tam och tillgiven. Öva den i att bli lyft och hanterad. Kaniner blir i naturen rädda av att bli fasthållna, eftersom det där betyder att de kommer att bli uppätna. Kaninen måste därför tränas att det inte är farligt att bli buren.
- Kaniner kan gnaga på trälister och elkablar/sladdar och bör därför inte lämnas lösa i bostaden utan tillsyn.
 
 
Vetenskaplig indelning
Familj: Leporidae (Kaniner och harar)
Ordning: Rodentia (Gnagare)
Släkte: Oryctolagus Art: Cuniculus (Vildkanin)
 
Livslängd
Det är svårt att vet hur gamla vildkaniner brukar bli, men det finns exempel på kaniner som blivit äldre än fem år. Tamkaniner lever under mer skyddade livsbetingelser och kan tack vare det uppnå tio års ålderm men en normal livslängd rör sig oftast om fem-sex år. Faktorer som påverkar livslängden är ex motion, foder, vitamintillskott, ljusförhållanden, burens storlek, hygien samt vilken grundkondition kaninen befinner sig i. Fruktsamheten avtar med åldern men sträcker sig oftast till ca fem år. Det finns skillnader mellan olika raser och hur ofta kaninerna använts i avel, hur stora och hur många kullar de fått.
 
Aktivitetsmönster och social organisation i naturen
Vildkaninen trivs i kulliga och sandiga områden med låg buskvegetation och lever gärna tätt tillsammans i stora kolonier. De föredrar torra områden med unga tallbestånd som är platser där de lätt finner skydd och gömställen. Inom dessa områden anlägger de tämligen enkla bon på lämpliga, helst soliga, torra ställen. Varje kaninpar har ett eget gångsystem med en bokammare djupt ner i marken där ingen annan kanin tillåts komma in. Gångarna är så smala att kaninerna nätt och jämt kommer fram genom dem. Det finns vissa gångar som mynnar till andra kaninpars gångsystem och dessa används gemensamt. Kaninern lever gömd i sitt bo nästan hela dagen, om det inte finns täta skyddande buskbestånd utanför. På kvällen beger de sig försiktigt ut, men den lyssnar och vädrar noga innan den lämnar boet. Märker den någon som kan tolkas som fara, varnar den övriga djur genom att stampa kraftigt med bakbenen i marken, vilket leder till att alla andra kaniner snabbt skyndar till sina bon.
 
Ungarna föds nakna och blinda nere i kammaren. Modern vårdar sina ungar mycket väl. Hon täpper noga till utgången när hon lämnar boet. Ungarna börja få päls på tredje dygnet samt öppnar ögonen efter ca 11 dygn. De lämnar försiktigt bokammaren och kommer upp ur boet vid ca tre veckors ålder. Honan vakar noga över dem och vid minsta tecken på fara stampar hon varnande i marken och ungarn skyndar omedelbart tillbaka ner i kammaren. Inom kaninkolonin råder sträng hierarki. Äldsta hanen har högsta rang. De yngre kaninerna visar stor respekt för honom och de äldre honorna.
 
Tamkaniner
Livsvillkoren för tamkaniner skiljer sig väsentligt från vildkaniners. Kaninerna bor en och en i burar. Det är endast hona med ungar och ungdjur som kan vara tillsammans de första månaderna. Redan vid två månaders ålder skiljer man ungarna från honan. Vid tre-fyra månaders ålder, beroende på ras, skiljer man ungarna från varandra. Hanar måste sättas en och en då de blir könsmogna vid denna ålder (varierar lite med ras) och börjar slåss. De kan skada varandra mycket illa, ofta försöker de rent av kastrera varandra. Honor kan bo tillsammans längre, men det är risk för slagsmål i samband med könsmognaden. En dominant hona kan undertrycka och terrorisera andra honor. Skall honorna bli utställningsdjur som vuxna, bör man sätta dem i enskilda fack vid fyra-fem månaders ålder för att de i lugn och ro, utan risk för skador, skall utvecklas på bästa sätt.
Kaniner uppskattar inte andra djurs sällskap, även om det finns de som trivs bra tillsammans med lugna hundar, katter och marsvin.
 
Nattdjur
Kaninerna är vad man kallar "nattdjur". De är mest aktiva i gryningen och skymningen samt till en del under natten medan de mest sitter och sover på dagen.Deras krav på belysning är därför förhållandevis litet. För stark belysning kan störa deras välbefinnande.
- Bristande hygien leder till parasitangrepp som coccidios och inälvsmask, bakterieinfektioner, smutsiga och såriga tassar.
- Stress och oro, särskilt honor med ungar och undgjur är känsliga för störningar som: häftiga temperaturväxlingar, väderförändringar med snabba lufttryckssänkningar, storm, transport, skrämsel av andra djur, höga ljud, nytt foder.
- Smittspridning: inköp av nya djur som kan bära smitta. Besök av personer från andra kaningårdar. Besök på utställningar där kaninen möter många andra kaniner och människor. Vistelse i nya miljöer t ex besök på utställningar där kaninen möter många andra kaniner och människor.
 
 
Tips på hemsidor/böcker
Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund – www.come.to/kaf
Svenska Dvärgkanin Klubben - www.dvargkaninklubben.se
Lejonhuvad Kanin i Sverige – www.lejonhuvadkanin.se
 
Boken ”Dvärgkaniner” – bra information!
Beställer du på Materiallagret via Sveriges Kaninavelsföreningars hemsida.
Intresserad av Utställning/raslära? Då är boken ”Nordisk Kaninstandard” ett bra verktyg!
Även den beställer du på Materiallagret via Sveriges Kaninavelsföreningars hemsida.
 
Delar av denna text är hämtad ifrån Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbunds hemsida, där finner du all information du behöver veta rörande kaniner.
 
Ni är alltid välkommen att ringa/maila mig vid frågor eller om det skulle uppstå problem så hjälper jag till i den mån jag kan.
 
 
 
 
Lycka Till med Er Kanin!
 
 
MvH Sandra/
Lion Crest´s Kaninuppfödning